الصفحة الرئيسية
bahoz_k@yahoo.com
Google
Sport
www.kooora.com » Mallperek derbarey werzisha cihanî
www.iraq-sport.com » Mallperek werzishîye
Kompiyûter û program
www.free site.com » Free Anti-Virus and software programs
www.kurdsoft.com » Çawa li internêda bi kurdî binivîsin?
www.kurditgroup.org » Mallperek derbarey softwêrên kurdî
www.kurdishflora.com » Mallperek derbarey gul û gulistan bi kurdî
Heme reng
www.kdp.nu » Kawdanê kurdistanê
PUK media.com » Deng û basên kurdistanê
www.kurdland.com » kurdmail, eFax, gelek mallperên kurdî
www.kirkukcenter.com » mêju, kurdatiya Kerkîkê, ...
www.dibistanakurdi.com » Fêrgeha zimanê kurdî kurmancî
www.zaxo.net » Mallperekî kurdîye (Deng û bas, miyuzîk, ....)
www.kazaa.com » Gohdarîkirin û download kirina stran û filmên DVD
www.leejoo.nl » JavaScrips, generêtorên zindî, wênêt gerok(gifs).
www.radiosawa.com » Radyoyekî îraqî li ewropa.
Zanko
www.uni-dohuk.net » Zankoya dohukê.
www.salun.org » (uni-salaheddîn) **Zankoya salaheddîn**.
http://sleimany » (uni-suleymanî) **Zankoya suleymanî**.
Dam û dezga
www.khrp.org » (kurdish human rights project)
www.kurd.org/kurd » washington kurdish institute.
www.institutkurde.org » Înstîtuya Kurdî ya Parîsê.
www.akakurdistan.com » (mallperek îngilîzîye, bitir li ser belge û fotoyane.
Çapxane û weşanxane
www.apec.nu/ » Çapxane û weşanxana APEC-Stockholm.
www.saradistribution.com » Çapxane û weşanxana SARA-Stockholm.
Huner û Çand
www.dilpak.de » Alan Dilpak (malperek perwerdeyî û kultûrîye)
http://eramura » Kemal Xan (malperek kultûrîye ).
http://kurdistanpress.com » Karîkatêr.
Muzîke
www.ekurd.net » Kurd net- kurdish music box
http://www.worldmusic.cn/ » worldmusic
http://www.kurdshow.com/ » Kurd show
www.sanandaj.com/awiar » Kultûr û muzîk.
Govarên zarokan
www.Çêrok.com » Çêrokê zaroka.
Nexşeyên kurdistanê
http://svenska » Nexşeyên kurdistanê.